• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222359 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปี 65/64

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลภายนอกลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (เพิ่มเติม)

2 พ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย) ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 ต.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา10

31 ต.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
?ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระยองงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC

ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระยอง งานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC ?? ชมนิทรรศการชวนเที่ยวจาก 10 ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง10

31 ต.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”

???? มาแล้วจ้าาาา ปีที่ 5 !! กับโครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ??ติดอาวุธความรู้10

31 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม