• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215694 ยอดเข้าชม

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ OTOP โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์กรชุมชน KBO (Knowledge-Based OTOP)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ในการติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์10

12 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญในรอบสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน10

9 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

9 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม