• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214555 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอขาว พันธุ์ขาวใหญ่

ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอ(พันธุ์ขาวใหญ่) !! เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ สั่งซื้อได้บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน ราคาสุดพิเศษ!! พร้อมค่าส่ง 990 บาทเท่านั้น!! บรรจุ10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือก กรณีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่เพียงพอ พร้อมข้อแนะนำ ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

11 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล ดังนี้ สถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล ณ10

11 ม.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม