• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218710 ยอดเข้าชม

กรมการค้าภายใน เดินหน้าลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ช่วงโควิดระบาดรอบใหม่

กรมการค้าภายใน เดินหน้าลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ช่วงโควิดระบาดรอบใหม่ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ทิศทางกระทรวงพาณิชย์ปี 2564 และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทิศทางกระทรวงพาณิชย์ปี 2564 และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแผนงานที่เริ่มต้นใหม่ในปี 2564 มี 3 ส่วน10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเตือนอันตราย หมึกสายวงฟ้า (ฺBlue-ringed octopus)

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟชบุ๊คของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายผั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น "หมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทาวิชาการ10

13 ม.ค. 2564 61

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า

"หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย" สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองใช้หน้ากากผ้า -กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด -กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม