• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217596 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอขาว พันธุ์ขาวใหญ่

ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอ(พันธุ์ขาวใหญ่) !! เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ สั่งซื้อได้บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน ราคาสุดพิเศษ!! พร้อมค่าส่ง 990 บาทเท่านั้น!! บรรจุ10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือก กรณีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่เพียงพอ พร้อมข้อแนะนำ ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

11 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม