• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222249 ยอดเข้าชม

"พาณิชย์" คัดเลือกสินค้าไทย 2 สินค้า ยื่นขอจดทะเบียน GI ในอินโดนีเซีย

"พาณิชย์" คัดเลือกสินค้าไทย 2 สินค้า ยื่นขอจดทะเบียน GI ในอินโดนีเซีย เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากลและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร ????????????? “วีรศักดิ์”10

18 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-book)

ด้วยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.) ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-Book) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10

18 ม.ค. 2564 40

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม