• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221567 ยอดเข้าชม

แจ้งเตือนอันตราย หมึกสายวงฟ้า (ฺBlue-ringed octopus)

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟชบุ๊คของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายผั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น "หมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทาวิชาการ10

13 ม.ค. 2564 61

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า

"หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย" สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองใช้หน้ากากผ้า -กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด -กรณีไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้คนแออัด นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ10

13 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอขาว พันธุ์ขาวใหญ่

ขอเชิญสั่งซื้อส้มโอ(พันธุ์ขาวใหญ่) !! เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ สั่งซื้อได้บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน ราคาสุดพิเศษ!! พร้อมค่าส่ง 990 บาทเท่านั้น!! บรรจุ10

13 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม