• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223017 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือก กรณีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่เพียงพอ พร้อมข้อแนะนำ ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

11 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล ดังนี้ สถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล ณ10

11 ม.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง ส่วนใหญ่มีวางจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน10

11 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านราคาไข่ไก่สถานการณ์ด้านราคา ของร้านค้าในพื้นที่ อ.บ้านฉาง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านราคาไข่ไก่สถานการณ์ด้านราคา ของร้านค้าในพื้นที่ อ.บ้านฉาง ไข่ไก่10

11 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม