• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220555 ยอดเข้าชม

ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

26 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง10

26 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

26 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม