• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216907 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

13 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ OTOP โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์กรชุมชน KBO (Knowledge-Based OTOP)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ในการติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์10

12 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญในรอบสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน10

9 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม