• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216400 ยอดเข้าชม

ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำโดยนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

23 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ระชุมคณะกรรมการสรรหาส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดระยอง10

22 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี"

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดระยอง10

22 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง10

22 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม