• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203570 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563

 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง10

24 พ.ย. 2563 18

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" Lot 7

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" Lot 7 เจ้าหน้าที่กลุ่ม กศ. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง10

23 พ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม