• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222075 ยอดเข้าชม

อย่าหาทำ! โก่งราคา “แมสก์” ติดคุกจริง

การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นจากตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร ส่งผลให้ “หน้ากากอนามัย” กลับมาหายาก และเริ่มมีปัญหาการโก่งราคาขึ้นอีกครั้ง           ก่อนหน้านี้10

28 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน    

25 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

         วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย10

25 ธ.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด

          วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

25 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม