• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204656 ยอดเข้าชม

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง10

23 พ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินงาน “โครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”

          วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 พ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม