• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215423 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6 เผย “หอมมะลิ” รับชดเชยสูงสุด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6 มีข้าว 5 ชนิดได้รับเงิน เผยเป็นการจ่าย 6 งวดติดต่อกัน หลังราคายังต่ำกว่าเพดานประกัน10

14 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง10

14 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม