• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220203 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด ณ10

24 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ดังนี้10

24 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำโดยนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

23 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม