• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218643 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (ฉบับที่ 2)10

14 ธ.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6 เผย “หอมมะลิ” รับชดเชยสูงสุด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6 มีข้าว 5 ชนิดได้รับเงิน เผยเป็นการจ่าย 6 งวดติดต่อกัน หลังราคายังต่ำกว่าเพดานประกัน10

14 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม