• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216804 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

9 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าGIสมัครเข้าร่วม “โครงการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า GI สมัครเข้าร่วม “โครงการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (External Control) ปีงบประมาณ 2566” รายละเอียดเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การเข้าร่วม10

8 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อน ในจังหวัดระยอง"

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 08.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

7 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม