• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221361 ยอดเข้าชม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัคร จ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)10

21 ต.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นพ.ศ.2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น พ.ศ.10

29 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าใช้ประกอบอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2565 นางสาววิไล มีสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา10

29 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
การสัมมนา เรื่อง 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

28 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม