• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204853 ยอดเข้าชม

รับสมัครอบรมโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลฯ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครอบรมโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ภายใต้เชื่องาน "เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยุคใหม่ก้าวทัน Trend10

27 ก.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
งานสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ Credit Term

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit10

26 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคาที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคาที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน10

25 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม