• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214559 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง จำนวน 310

2 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม