• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง จำนวน 310

2 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม