• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

39454 ยอดเข้าชม

ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 มี.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เผยผลิต “แมสก์” เพิ่มเป็นวันละ 2.2 ล้านชิ้น จัดให้“หมอ-บุคลากรแพทย์”มากขึ้น

“พาณิชย์”แจ้งความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัย ล่าสุดขยับเพิ่มเป็นวันละ 2.2 ล้านชิ้น หลังผู้ผลิตร่วมมือปรับสายการผลิต เผยได้กระจายให้สาธารณสุขเป็นวันละ 1.3 ล้านชิ้น ที่เหลือกรมการค้าภายในกระจายให้กลุ่มเสี่ยง และขายให้ประชาชนผ่านร้านธงฟ้า10

20 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นำโดย ว่าที่ร้อยตรี10

20 มี.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร10

19 มี.ค. 2563 28

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”รายงานผลจับกุมผู้จำหน่าย “แมสก์” เกินราคาควบคุม-ขายแพง รวม 176 ราย

“พาณิชย์”เดินหน้าจับผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุมและขายแพงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผลจับกุมวันที่ 18 มี.ค.63 จับได้อีก 7 ราย ส่วนใหญ่ขายเกินราคาควบคุมและขายแพง มีไม่ปิดป้ายขายเจลล้างมือ และไม่แจ้งสต๊อกอย่างละราย10

19 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม