• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220109 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ จับมือ ยุติธรรม ลุยระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญายุคใหม่ใช้ "ไกล่เกลี่ยออนไลน์"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อผิดพลาดด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ10

8 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง10

8 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาหน้ากากอนามัย

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาหน้ากากอนามัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยพบว่าหน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้10

8 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์กระจูดเมืองแกลง

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวีรยา  ปั้นปาน  พาณิชย์จังหวัดระยอง10

7 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม