• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218436 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือโครงการส่งเสริม พัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริม พัฒนา10

27 พ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน10

27 พ.ย. 2563 13

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

26 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดพลาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์10

26 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม