• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203211 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการ GI เพื่อจำหน่ายในงานตลาดนัด GI

รับสมัครผู้ประกอบการ GI เพื่อจำหน่ายในงานตลาดนัด GI  ตลาดนัด GI เดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 28 -10

20 ต.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดย กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 256310

16 ต.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม