• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215246 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

           วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

17 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม