• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215482 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ จับมือช้อปปี้ ปั้นพาณิชย์จังหวัดเป็นพี่เลี้ยงช่วยผู้ผลิตท้องถิ่นค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือช้อปปี้ จัดหลักสูตร e-Learning ด้านการค้าออนไลน์ สอนพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการในท้องถิ่นทำการค้าออนไลน์ หวังช่วยเปิดตลาดสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น            นายทศพล10

16 พ.ย. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7 ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

12 พ.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกยางพารา ระยะที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะทำงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกยางพาราคงเหลือของผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อตรวจสอบปริมาณยางพาราคงเหลือในสต็อกของผู้ประกอบการตามแผนการตรวจสอบสต็อกยางพารา ระยะที่ 2 ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งแผนตรวจสอบสต็อกยางพาราจังหวัดระยอง ระยะที่10

12 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ตอนที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข ตอนที่10

12 พ.ย. 2563 27

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  - หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่10

12 พ.ย. 2563 15

อ่านเพิ่มเติม