• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221818 ยอดเข้าชม

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

         วันที่ 28 กันยายน 2565  นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก10

28 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านฉาง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

26 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด10

26 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม