• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216468 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7

พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7   กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ประชาชน ภายใต้โครงการ10

11 พ.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7

พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7   กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ประชาชน ภายใต้โครงการ10

11 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ เตือนภัยประชาชนระวังถูกหลอก หลังพบมิจฉาชีพปลอมใบจดตั้งบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนภัยประชาชนระวังถูกหลอก หลังตรวจสอบพบมีผู้ไม่หวังดี ปลอมแปลงใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือแบบ พค.0401 เพื่อนำไปใช้หลอกลวงว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทั้งที่ไม่มีตัวตนจริง เตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีทางกฎหมาย พร้อมแนะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำธุรกิจ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น10

11 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 พ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการฯเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)

10 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม