• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220414 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

26 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติชายหาดพลาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์10

26 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot 7

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา10

25 พ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุน "สับปะรดทองระยอง"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอเชิญชวนอุดหนุน "สับปะรดทองระยอง " เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง สับปะรดผลสดคละไซส์ >บรรจุถุงละ 1010

25 พ.ย. 2563 40

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเที่ยวงาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง” ครั้งที่ ๑๕ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมงาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง” ครั้งที่ ๑๕ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒10

25 พ.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม