• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216271 ยอดเข้าชม

ประกันรายได้ปี 2 ผ่านครม.ครบทุกตัว

ณ วันนี้ โครงการประกันรายได้ปีที่ 2 สำหรับสินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด ได้ผ่านการอนุมัติการดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรี10

9 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

9 พ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม