• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217691 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการฯเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)

10 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม10

10 พ.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563 เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบที่ 2

ผู้ที่พลาดสิทธิลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” ที่มีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคน ไปเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ฟังทางนี้....10

10 พ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อตที่ 7

“จุรินทร์”ช่วยค่าครองชีพคนไทยล็อต 7 นำสินค้า 13,700 รายการ ลดราคาสูงสุด 70% วันที่ 4 พ.ย.256310

9 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
รัฐมนตรีฯพาณิชย์ สั่งจับตาป่วนราคายางพารา พบฮั้วรับซื้อ กดราคา ต้องเอาผิดเด็ดขาด เอาเปรียบเกษตรกร

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย10

9 พ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ วาง 3 ภารกิจรับปี 64 เน้นดูแล SME-ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพบริการ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำหนดภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นหลัก เนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยของประชาชน ด้านการแพทย์10

9 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม