• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220280 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" Lot 7

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" Lot 7 เจ้าหน้าที่กลุ่ม กศ. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง10

23 พ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินงาน “โครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”

          วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 พ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม