• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223914 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

           วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

17 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 พ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ จับมือช้อปปี้ ปั้นพาณิชย์จังหวัดเป็นพี่เลี้ยงช่วยผู้ผลิตท้องถิ่นค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือช้อปปี้ จัดหลักสูตร e-Learning ด้านการค้าออนไลน์ สอนพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการในท้องถิ่นทำการค้าออนไลน์ หวังช่วยเปิดตลาดสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น            นายทศพล10

16 พ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7 ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

12 พ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม