• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220846 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ เตือนภัยประชาชนระวังถูกหลอก หลังพบมิจฉาชีพปลอมใบจดตั้งบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนภัยประชาชนระวังถูกหลอก หลังตรวจสอบพบมีผู้ไม่หวังดี ปลอมแปลงใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือแบบ พค.0401 เพื่อนำไปใช้หลอกลวงว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทั้งที่ไม่มีตัวตนจริง เตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีทางกฎหมาย พร้อมแนะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำธุรกิจ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น10

11 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 พ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการฯเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)

10 พ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม10

10 พ.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563 เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบที่ 2

ผู้ที่พลาดสิทธิลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” ที่มีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคน ไปเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ฟังทางนี้....10

10 พ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม