• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216072 ยอดเข้าชม

กิจกรรม "สภากาแฟ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อนในจังหวัดระยอง"

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อนในจังหวัดระยอง"10

19 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคา ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาระยอง10

19 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม