• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216993 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดย กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 256310

16 ต.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม