• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

47117 ยอดเข้าชม

ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าว10

24 ก.พ. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

  วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้ > 10

24 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”ช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบถูกสหรัฐฯ ตัดจีเอสพี พาหาตลาดใหม่-ตลาดรอง

“พาณิชย์”เตรียมช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสหรัฐฯ จะตัดจีเอสพีสินค้าไทยเดือนเม.ย.63 หลังได้รับแจ้งข้อมูลจากภาคเอกชนมีรวม 50 ราย เตรียมช่วยหาตลาดใหม่ พาเจาะตลาดที่มีศักยภาพ เปิดคลินิกให้จับเข่าคุยกับทูตพาณิชย์โดยตรง10

21 ก.พ. 2563

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เข้มอีกขั้น ห้ามส่งออก“หน้ากากอนามัย”ทุกชิ้น ป้องกันในประเทศขาดแคลน

“พาณิชย์”ปรับประกาศ กกร. ใหม่ ห้ามส่งออก “หน้ากากอนามัย” ทุกชิ้น ป้องกันในประเทศขาดแคลน และดัดหลังพวกหัวหมอแอบส่งออกต่ำกว่า 500 ชิ้น10

21 ก.พ. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานในภูมิภาคและมอบแนวทาการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน10

21 ก.พ. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม