• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204562 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกระทรวงพาณิชย์10

18 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสัมมนา “เศรษฐกิจหลังโควิด-19 กับชีวิตใหม่ (New Normal) บนพื้นที่ EEC”

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เศรษฐกิจหลังโควิด-1910

18 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

18 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม