• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218505 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์-ส้มแม่สิน” รวมทั้งปี 18 รายการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาโชว์ผลงานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จำนวน 18 รายการ รวมมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรวม 134 รายการ10

9 ต.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกยางพาราของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันที่ 7 - 8 ที่ ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะทำงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง10

9 ต.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม