• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221416 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกยางพารา ระยะที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะทำงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกยางพาราคงเหลือของผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อตรวจสอบปริมาณยางพาราคงเหลือในสต็อกของผู้ประกอบการตามแผนการตรวจสอบสต็อกยางพารา ระยะที่ 2 ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งแผนตรวจสอบสต็อกยางพาราจังหวัดระยอง ระยะที่10

22 ต.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
พณ.เปิดโอกาสแบรนด์ต่างกลุ่มจับคู่พัฒนาผลงาน

กระทรวงพาณิชย์ เร่งพัฒนากลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ จัดโครงการ STYLE BANGKOK COLLABORATION เปิดโอกาสให้แบรนด์ต่างกลุ่มจับคู่พัฒนาผลงาน นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10

21 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา  ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

21 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม