• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214814 ยอดเข้าชม

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี - งบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวงพาณิชย์        > โครงการที่ได้รับงบประมาณ10

2 ต.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการ "ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยจัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาพิเศษต่ำกว่าราคาปกติจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน และได้มีการปรับปรุงรายการสินค้า เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ได้เสนอรายการสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ ปัจจุบันมีรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ10

2 ต.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดภาพถ่าย "สุดยอด...ระยองฮิ"

จังหวัดระยอง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย "สุดยอด...ระยองฮิ" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจหรือมีความสามารถด้านการถ่ายภาพจากทั่วประเทศส่งผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพเชิงสวยงาม และ/หรือเชิงสร้างสรรค์ และเป็นภาพที่ถูกถ่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท10

2 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดจดหมายข่าวที่นี่ หรือกดดาวน์โหลดด้านล่าง>>

2 ต.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดจดหมายข่าวที่นี่ หรือกดดาวน์โหลดด้านล่าง>>

2 ต.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม