• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217101 ยอดเข้าชม

ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

6 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์”ลั่น“ไทยไม่ใช่ถังขยะโลก” ประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ

“พาณิชย์”ประกาศจุดยืน “ไทยไม่ใช่ถังขยะโลก” ออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ เพื่อป้องกันการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งในประเทศ เผยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก10

5 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28

ด้วยบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษษโรค10

5 ต.ค. 2563 76

อ่านเพิ่มเติม