• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203509 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสั่งซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ จากสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด ราคาจำหน่ายหอมหัวใหญ่เบอร์ 0 1 2 ราคากิโลกรัมละ 410

2 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้ KM

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor (EEC)) > ความก้าวหน้า EEC ....คลิกที่นี่ >10

2 ก.ย. 2563 115

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง10

1 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ปี 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าภายในตลาด เกิดการจับจ่ายใช้สอยสร้างบรรยากาศที่ดีในตลาดสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด10

1 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม