• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214474 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน และพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

           วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน10

29 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองของจังหวัดระยอง

           วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อบังคับ10

29 ก.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563

          วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง10

29 ก.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ปั้น “ดิจิทัล วิลเลจ” ช่วย 20 ชุมชนขายออนไลน์ พร้อมลุยดันเป็นที่เที่ยว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายึด “เถาเป่าโมเดล” ปั้นชุมชนต้นแบบ “ดิจิทัล วิลเลจ ออนไลน์” ช่วยชุมชนขายออนไลน์ได้แล้ว 20 หมู่บ้าน พร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว10

28 ก.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม