• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222789 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าและผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาหัวข้อ "BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023" 8 มี.ค. นี้

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าและผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาหัวข้อ "BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023" 8 มี.ค. นี้10

27 ก.พ. 2566

อ่านเพิ่มเติม
งพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ และตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคา ณ ตลาดสดสตาร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ10

23 ก.พ. 2566 3

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย งาน “โอท็อป ก้าวใหม่ สัญจร ครั้งที่ 3”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิรนันท์ บัวสำลี10

23 ก.พ. 2566 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

23 ก.พ. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม