• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214636 ยอดเข้าชม

เปิดตัวระบบฐานข้อมูลสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และร่วมฟังเสาวนาในหัวข้อ “คว้าโอกาส เสริมแกร่งโลจิสติกส์ไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองเข้าร่วมงานเปิดตัวระบบฐานข้อมูลสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์10

19 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ ณ10

19 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายร้านค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายร้านค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ณ ร้านทวีสินแก๊สและร้านมาบตาพุดแก๊ส 210

19 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สถานการณ์เศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ย ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2565

สถานการณ์เศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ย ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2565 

18 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม