• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222198 ยอดเข้าชม

ประชุมโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! เทศกาลกินเจ“

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/256510

20 ก.ย. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง (ก.ช.ภ.จ.ระยอง) ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชการพาณิชย์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

20 ก.ย. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่10

19 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม