• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217979 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนร่วมงาน Smart SME EXPO 2020

Smart SME Expo 2020 ที่เดียวจบพบทางรวย รวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี จับคู่ธุรกิจ ที่สุดทุกทางรวย แฟรนไชส์ แหล่งทุน ธุรกิจรีเทล10

30 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน และพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

           วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน10

29 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองของจังหวัดระยอง

           วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อบังคับ10

29 ก.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563

          วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง10

29 ก.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม